یعنی چه

فلانی یعنی چه

فلانی اصطلاحی است برای اشاره کردن به شخصی که قرار نیست نامش برده شود یا اینکه مهم نیست نامش آورده شود.

می‌توان این اصطلاح را فلان شخص هم بیان کرد.

مثال: به فلانی گفتم بیام این بدهیتو به من بده پس ...

همچنین اصطلاح بهمانی، یارو، طرف می‌تواند با فلانی مترادف باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است