یعنی چه

قرعه‌کشی یعنی چه

قرعه‌کشی عملی است برای انتخاب کردن فردی یا چیزی که به صورت تصادفی و شانسی برگزیده شود.

قرعه‌کشی روشی است برای اهدای جایزه است که قرار است به یک یا چند نفر محدود از میان تمام شرکت‌کنندگان یک برنامه داده شود.

در قرعه‌کشی به صورت تصادقی یکی از قرعه‌ها انتخاب می‌شود تا فرد برگزیده را بیابند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است