یعنی چه

یوگا یعنی چه

یوگا در لغت به معنای یکپارچه‌سازی، یگانگی و کنترل کردن است.

یوگا عنوان ورزشی جسمی و فکری می‌باشد که برای نخستین بار در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها ایجاد شد.

تمرینات یوگا می‌تواند انسان را از لحاظ روحی و درک جهان هستی تقویت کند و فرد را به آفریننده جهان هستی نزدیکتر کند.

انجام یوگا می‌تواند حرکات و رژیم غذایی مختلفی داشته باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است