یعنی چه

فک پلمب یعنی چه

در اصطلاح فک پلمب، واژۀ فک به معنی بازکردن دو چیز از هم و پلمب هم به معنای بسته و انسداد (به وسیله مهر و موم یا هر چیز دیگر) است. پس فک پلمب به معنای بازکردن پلمب یا رفع انسداد می‌باشد.

فک پلمب اصطلاحی است که بیشتر در بحث کسب‌وکارها به کار می‌رود، زمانی که جایی بخاطر تخلف و طبق قانون پلمب شده‌است و پس از رفع آن تخلف و اعمال شروط، پلمب حذف می‌شود و آن مکان دوباره فعال می‌شود. در این صورت می‌گویند که آن مکان فک پلمب شده است.

ممکن است برخی به اشتباه به آن فک پلمپ بگویند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است