یعنی چه

پلمب یعنی چه

پلمب در واقع قطعۀ سرب یا موم آب شده‎ای است که برای جلوگیری از دستکاری و سوءاستفاده به سر پاکت یا در مغازه، خانه یا مکان دیگری مهر می‌گردد و پس از انجام این عمل، به آن مهر و موم کردن هم گفته می‌شود.

همچنین پلمب یا پلمب کردن به معنای تعطیل کردن، مسدود کردن و بستن جایی که تخلفی انجام داده است، می‌باشد.

برخی ممکن است به اشتباه به آن پلمپ بگویند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است