یعنی چه

مهاجرت یعنی چه

مهاجرت به معنای کوچ، از جایی به‌ جای دیگر رفتن و در آنجا ساکن شدن است.

مهاجرت یا کوچ به معنای جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی است.

از جمله دلایل مردم برای مهاجرت کردن، معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعدی مانند فقر، مسائل سیاسی، بیماری، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است