یعنی چه

کائنات یعنی چه

کائنات به معنای تمام موجودات و مخلوقات جهان می‌باشد.

در واقع کائنات در برگیرندۀ تمام آنچه در زمین و آسمان وجود دارد است. به این معنا که تمامی ماده‌ها و انرژی‌هایی که در هستی وجود دارد از جمله انسان، حیوانان، گیاهان، سیاره‌ها، کهکشان‌ها و ... کائنات هستند.

در اصطلاح دیگر، کائنات به معنای ذهن کیهانی است و به این معناست که ذهن کیهانی بر اساس قواعد و قوانین الهی، تمام اتفاقات جهان را برنامه‌ریزی و تنظیم میکند.

به طور کلی می‌توان گفت کائنات مجموعه‌ای از قوانین الهی حاکم بر جهان هستی می‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است