یعنی چه

چریک یعنی چه

به پارتیزان و جنگجوری داوطلب، چریک گفته می‌شود.

به جنگجویی که عضو یک گروه چریکی است و در جنگ‌های چریکی شرکت دارد، چریک گفته می‌شود.

جنگ چریکی یا جنگ پارتیزانی یکی از انواع جنگ‌های نامنظم است که در آن گروه کوچکی از افراد مسلح با استفاده از تاکتیک‌هایی چون کمین، شبیخون، خرابکاری، جنگ ایذایی، تاکتیک‌های بزن‌دررو، و جابجایی سریع به یک نیروی نظامی بزرگ‌تر و کم‌تحرکتر حمله‌ور شده و بلافاصله صحنه نبرد را ترک می‌کنند.

یک چریک ممکن است سرباز داوطلبی باشد که در نظام خدمت نکرده و تعلیمات نظامی را فرانگرفته باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است