یعنی چه

استخاره یعنی چه

معنای استخاره در لغت، خیرخواهی و بهترین خواستن است.

در اصطلاح، استخاره به عملی گفته می‌شود که با استفاده از قرآن برای اقدام به کاری که در آن تردید داشته باشند، تفال می‌کنند. با توجه به معنی آیه فرد برداشت می‌کند که انجام کار خوب است یا خیر.

در اصطلاح دینی، استخاره واگذاردن انتخاب در کاری به خداوند است که انسان در انجام دادن آن درنگ و تأمل دارد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است