یعنی چه

ایده یعنی چه

ایده در لغت به معنی اندیشه، فکر، آرمان و عقیده است.

در حقیقت ایده می‌تواند یک مثال، اندیشه یا طرح باشد و در واقع یک تصور ذهنی است. به عبارت دیگر ایده ساده‌ترین راه حلی است که انسان در برابر یک مسئله یا نیاز به آن فکر می‌کند.

همچنین ایده یک نوع نوآوری یا سبک جدیدی از نحوۀ مصرف یا اجرای یک خدمت یا فعالیت می‌باشد که با خود سهولت در انجام کارهای مربوطه را دارد.

به بیان و طرح ایده، ایده‌پردازی گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است