یعنی چه

ب.ظ یعنی چه

ب.ظ مختصرشدۀ عبارت بعد از ظهر است و در بیان زمان در سیستم 12 ساعته به کار می‌رود.

برای مثال ساعت 20 یا همان 8 شب را می‌توان 8:00 ب.ظ بیان کرد.

معادل انگلیسی ق.ظ، PM می‌باشد و در مقابل ق.ظ که همان قبل از ظهر است، قرار دارد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است