یعنی چه

کروکی یعنی چه

به کشیدن نشانی و آدرس یک مکان به گونه‌ای که تقریبا شبیه نقشه باشد، کروکی گفته می‌شود.

در کروکی، میدان، خیابان، کوچه و دیگر موارد برای نشان دادن موقعیت و نشانی یک مکان، کشیده می‌شود.

کروکی می‌تواند به طرحی گفته شود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای ترسیم صحنه و بازسازی صحنه تصادف می‌کشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است