یعنی چه

احتکار یعنی چه

به جمع‌آوری و انبارکردن کالا جهت گران‌فروختن آن، احتکار گفته می‌شود.

به شخصی که احتکار می‌کند، محتکر می‌گویند.

در واقع احتکار، عمل نگه‌داری منابع کم‌یاب است، با این احتمال که بتوانند برای کسب سود به مشتریان، گرانتر فروخته شوند. احتکار کردن خلاف قانون است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است