یعنی چه

ممیزی یعنی چه

ممیزی در لغت به معنای ارزیابی و بررسی است.

این اصطلاح بیشتر به مواردی گفته می‌شود که باعث سانسور می‌شود و در صورت وجود ممیزی باید آن مورد حذف شود تا بتوان موضوع اصلی را منتشر کرد.

ممیزی کتاب در ایران، فرایندی‌ست که طی آن، ناشران کتاب‌های خود را پیش از انتشار برای بررسی و صدور مجوز به اداره ممیزی وزارت ارشاد می‌فرستند و ممیزان پس از بررسی، یا آن را غیرقابل‌چاپ اعلام می کنند یا مواردی را برای حذف، تعدیل یا تغییر پیشنهاد می‌دهند یا آن را بدون تغییر، قابل چاپ می‌دانند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است