یعنی چه

مذگان یعنی چه

مذگان قسمتی از عنوان یک جشن باستانی ایرانی به نام سپندارمذگان است که روز عشق ایرانی است.

روز پنجم هرماه و ماه دوازدهم هر سال «اسفند» یا «سپَندارمَذ» نام دارد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است