یعنی چه

قلمبه سلمبه یعنی چه

به حرف‌های نامفهوم، دشوار، سنگین و هر حرفی که درک و فهم آن مشکل باشد، قُلُمبه سُلُمبه گفته می‌شود.

همچنین می‌توان به آن حرف‌های قلمبه گفت.

مثال: انقدر قلمبه سلمبه حرف نزن! یه جور بگو آدم بفهمه ...

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است