یعنی چه

خوف کردن یعنی چه

خوف به معنای ترس و بیم است و خوف کردن به معنای ترسیدن، واهمه داشتن و هراس داشتن است.

مثال: عجب سگی بود. تا دیدم خوف کردم!

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است