یعنی چه

خشتک یعنی چه

به قسمت میانی شلوار که دو پاچۀ آن به هم وصل می‌کند یا تکه‌ پارچه‌ای که در این قسمت دوخته می‌شود، خِشتک گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است