یعنی چه

ماس‌ماسک یعنی چه

ماس‌ماسک همانند بیل‌بیلک اصطلاحی است برای بیان هرچیزی که نامش را نمیدانیم یا در ذهنمان نمی‌آید.

ماسماسک همان Moscow made است که آذری‌ها نیز به آن مازگامت می‌گویند. وسایل ساخت مسکو، که ایرانی‌ها اسمشان را نمی‌دانستند، موسکومید نامیده می‌شد که به مرور در زبان پارسی ماسماسک نام گرفت.

همچنین به هر وسیلۀ بی‌اهمیت، ابزاری بی‌ارزش و ناکارآمد هم ماس‌ماسک گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است