یعنی چه

ناشتا یعنی چه

به شخص گرسنه‌ای که از بامداد چیزی نخورده باشد، ناشتا گفته می‌شود.

به طور خلاصه می‌تواند به معنای صبحانه‌نخورده باشد.

برای مثال وقتی برای آزمایش دادن می‌گویند باید ناشتا باشید، یعنی نباید هنگام بیدارشدن صبحانه بخورید.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است