یعنی چه

ویراژ یعنی چه

به رانندگی سریع با وسیلۀ نقلیه مانند خودرو و موتورسیکلت و حرکت به سمت‌های مختلف، ویراژ یا ویراژ دادن گفته می‌شود.

تاخت و تاز و تاختن با ویراژ مترادف است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است