یعنی چه

عجیجم یعنی چه

عجیجم تلفظ عامیانه همان عزیزم است که در حالت لوس‌بازی گفته می‌شود.

این لفظ مانند واژۀ عِجقم (عشقم) است و معمولا در گویش دخترها بیان می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است