یعنی چه

شنیتسل یعنی چه

به همه غذاهایی که با ترکیب گوشت، آردسوخاری و روغن تهیه می‌شوند، شِنیتسل گفته می‌شود.

در ایران معمولا با مرغ، شنیتسل درست می‌شود و همچنین ممکن است به آن شینسل هم گفته شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است