یعنی چه

اسکناس یعنی چه

اسکناس نوعی پول از جنس کاغذ است که دارای مبالغ و ارزش‌های گوناگون می‌باشد و امروزه درهمه کشورهای جهان جریان دارد.

به اسکناس، پول کاغذی و یا پولبرگ هم گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است