یعنی چه

انچوچک یعنی چه

انچوچک در عامیانه به شخصی گفته می‌شود که ریزاندام و قدکوتاه باشد.

همچنین ممکن است به هر چیز کوچک و خُرد انچوچک گفته شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است