یعنی چه

شیشکی یعنی چه

شیشَکی صدایی است که با دهان ایجاد شود و به گونه‌ای برای مسخره کردن فردی به کار برود.

صدایی شبیه صدای باد شکم که برای مسخره‌کردن کسی از دهان ایجاد کردن را شیشکی می‌گویند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است