یعنی چه

مناقشه یعنی چه

مُناقشه به معنای بحث و جدل کردن است.

همچنین مناقشه می‌تواند با واژه‌های ستیزگی، کشمکش، مجادله و منازعه، مترادف و هم معنی باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است