یعنی چه

پولشویی یعنی چه

پولشویی هر نوع عمل یا اقدام برای مخفی‌کردن یا تغییر ظاهر هویت درآمدهای نامشروع است به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است.

بطور کلی پول‌شویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پول‌شویی به‌طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم‌کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است.

در پولشویی سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع تبدیل می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است