یعنی چه

مغایرت یعنی چه

مغایرت یعنی تفاوت، ناسازگاری و اختلاف.

اگر بگویند دو چیز با یکدیگر مغایرت دارد، به آن معناست که به یکدیگر همخوانی ندارند و متفاوت هستند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است