یعنی چه

کاریزماتیک یعنی چه

کاریزماتیک  در واقع شخصیت و جذابیت یک فرد است که می‌تواند در مردم نفوذ کند و آنان را به شور و فداکاری وادار سازد.

به شخصی که چنین ویژگی‌هایی دارد افراد کاریزماتیک یا افراد با کاریزما گفته می‌شود.

در سیاست اصطلاح کاریزماتیک به حکومت مبتنی بر فرمان‌برداری غیرعادی و استثنایی از یک فرد به خاطر تقدس دینی و الگو بودن وی می‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است