یعنی چه

غبطه یعنی چه

غبطه یعنی آرزوی خوشبختی و سعادت دیگران را داشتن بدون اینکه برای آنها زوال و کم شدن خوشبختی‌شان را خواست.

در واقع غبطه خوردن یعنی حسرت داشتن خوشبختی کسی، بدون اینکه به او حسادت کرد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است