یعنی چه

دیپلمات یعنی چه

به شخصی که عهده‌دار شغلی در زمینۀ رابطۀ سیاسی با کشورهای دیگر است، دیپلمات گفته می‌شود.

در واقع دیپلمات فردی است که دارای یک مقام رسمی از سوی دولت خود بوده و مسئولیت اجرای تصمیمات مربوط به سیاست خارجی را بر عهده دارد.

به روابط دیپلماتیک که توسط دیپلمات انجام می‌شود، دیپلماسی گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است