یعنی چه

دیپلماسی یعنی چه

دیپلماسی به معنای شیوه‌ها و فنون سیاسی برای ارتباط با کشورهای دیگر می‌باشد.

در وقع دیپلماسی دانش ارتباط میان سیاست‌مداران و سران کشورهای جهان است. به مقام‌های رسمی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی یک کشور نزد کشور یا سازمان بین‌المللی پذیرنده، دیپلمات می‌گویند.

به دیپلماسی، روابط دیپلماتیک هم گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است