یعنی چه

آلترناتیو یعنی چه

آلترناتیو برگرفته از واژۀ انگلیسی Alternative است و به معنای جایگزین، مورد دیگر و گزینه دیگر می‌باشد.

در اصطلاح آلترناتیو به شخصی یا چیزی گفته می‌شود که به صورت تهدیدآمیزی همواره ممکن است جایگزین آن شخص یا مورد شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است