یعنی چه

مرتاض یعنی چه

مُرتاض به معنای انسان مقدس و ریاضت‌کش می‌باشد.

مرتاض به کسی گفته می‌شود که بر نفس خود پا گذاشته و تمام عمر خودشان را به ریاضت و عبادت می‌پردازند. سرزمین هند، ‌خاستگاه چنین افرادی است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است