یعنی چه

مدرنیته یعنی چه

مدرنیته به معنای دوران نوین و دوران مدرن است.

به شکل کلی می‌توان منظور از مدرنیته را جامعهٔ مدرن دانست.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است