یعنی چه

سهواً یعنی چه

سهواً به معنای اشتباهاً و اشتباه کردن از روی غفلت و خطا است، نه از روی عمد.

اشتباه سهوی به اشتباهی گفته می‌شود غیر عمدی است و با خواسته قبلی نباشد و به صورت اتفاقی و از  روی غفلت رخ داده است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است