یعنی چه

آمایش یعنی چه

آمایش به معنای آراستگی، آمادگی و بررسی و تحلیل کردن است.

واژه آمایش از واژه‌های فارسی باستان است که دوباره در فارسی امروز به کار گرفته‌شده‌است. آمایش همچنین به معنی فراروند یا فرایند و پروسه می‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است