یعنی چه

تمارض یعنی چه

تمارض به معنای اظهار کسالت و بیماری است و خود را به ناخوشی زدن و وانمود کردن به مریض بودن می‌باشد.

اگر کسی به گونه‌ای وانمود کند که آسیب دیده است و یا مریض است، می‌گویند تمارض می‌کند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است