یعنی چه

تزویر یعنی چه

تزویر به معنای دورویی کردن، فریب دادن، گول زدن و دروغ پردازی است.

همچنین تزویر می‌تواند با واژه‌های ریا، حیله، مکر و نیرنگ مترادف باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است