یعنی چه

اتیکت یعنی چه

به برچسب معمولا کوچکی که نوشته‌ای مانند نام یا قیمت بر روی آن وجود دارد، اتیکت گفته می‌شود.

برای مثال نام و قیمت محصولی که روی یک برچسب چاپ شده و روی محصول چسبانده شده اتیکت است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است