یعنی چه

تریپ یعنی چه

تریپ اصطلاحی عامیانه به معنای حالت، نحوه، قیافه و سبک می‌باشد.

برای مثال تریپ لاو یعنی کسی که حالت و قیافه عاشقانه به خود گرفته است.

این واژه ممکن است به شکل تیریپ تلفظ شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است