یعنی چه

تگری زدن یعنی چه

تَگری‌زدن اصطلاحی است که در عامیانه به کار می‌رود و به معنای بالا‌آوردن به دلیل مصرف زیاد و ناهمگون مشروبات الکلی یا مواد مخدر می‌باشد.

البته این اصطلاح ممکن است به طور کلی به جای استفراق کردن و بالاآوردن به کار برود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است