یعنی چه

آقازاده یعنی چه

آقازاده، اصطلاحی است برای اشاره به افرادی در کشور ایران که بوسیله رانت و سوءاستفاده از نفوذ و قدرت پدران یا اقوام نزدیکشان شروع به فعالیت‌های اقتصادی یا سیاسی‌ می‌کنند.

فعالیت‌های آقازاده‌ها از عهده سایرین خارج است و به نسبت دیگران با زحمت کمتری، قدرت و ثروت هنگفتی را کسب می‌نمایند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است