یعنی چه

آن تایم یعنی چه

آن تایم به معنای به موقع و سر وقت است. همچنین می‌تواند به معنای وقت‌شناسی هم باشد.

اگر به شخصی گفتند آن تایم باش، به این معنی است که خوش قول باش و سر موقع کاری را انجام بده.

تایم به معنی زمان است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است