یعنی چه

ساب‌تایتل یعنی چه

ساب‌تایتل یا subtitle به معنای زیرنویس یا عنوان فرعی می‌باشد.

معمولا به زیرنویس فیلم‌های زبان اصلی که ترجمه شده‌اند گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است