یعنی چه

DVB یعنی چه

DVB سرواژۀ عبارت Digital Video Brodcasting است و به معنای پخش ویدئویی دیجیتال گفته می‌شود.

به پخش تصاویر دیجیتال توسط امواج که در انواع متعددی است DVB می‌گویند که مشهورترین آن پخش توسط ماهواره است.

همچنین در عامیانه به دستگاه‌های پخش دیجیتال، DVB گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است