یعنی چه

کالیبره کردن یعنی چه

کالیبره کردن برگرفته از واژۀ انگلیسی calibrate است و به معنای واسنجی و مدرج کردن است. همچنین به کالیبره کردن، کالیبراسیون هم می‌گویند.

هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی مؤثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آن‌ها بر کیفیت فرایند تأثیرگذار می‌باشد.

برای مثال گاهی قطب‌نمای گوشی تلفن همراه از تنظیم بودن خارج می‌شود و دقت آن پایین می‌آید. برای دوباره تنظیم شدن آن فرایندی انجام می‌شود که به آن کالیبراسیون یا کالیبره کردن می‌گویند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است