یعنی چه

اقتصاد یعنی چه

به دانش بررسی روش‌های کسب درآمد، مصرف کالاها و خدمات، روابط بازرگانی، و سازمان‌دهی امور مالی برای بهره‌برداری بهینه از منابع تولید ثروت، اقتصاد گفته می‌شود.

اقتصاد ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص است. در تعریفی دیگر اقتصاد مجموعه بزرگی از فعالیت‌های بهم مرتبط تولیدی و مصرفی دانسته شده که به تعیین چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک می‌رسانند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است