یعنی چه

محوطه جریمه یعنی چه

محوطه جریمه قسمتی از زمین فوتبال است و محدوده‌ای مستطیل شکل می‌باشد و در انتهای هر نیمه زمین معین می‌شود. دروازه‌های هر تیم و نقطه‌ی پنالتی، داخل محوطه جریمه قرار دارند. اگر خطایی توسط بازیکنی بر روی یک بازیکن تیم حریف در این محوطه انجام شود، خطای پنالتی رخ می‌دهد.

دروازه‌بان، خارج از محوطه جریمه نمی‌تواند توپ را با دست بگیرد.

به محوطه جریمه، محوطه هجده قدم هم گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است